architecture, collective exhibition, gallery, press release

National Exhibition | F A R | by IglooMedia, ARCUB Gabroveni – Cultural Center Gallery, Bucharest 2018, RO

NATIONAL EXHIBITION  | F A R |  12 ARCHITECTURE PHOTOGRAPHERS FROM ROMANIA

on

ARCUB Gabroveni – Cultural Center Gallery, by Igloo Media, Bucharest, Romania 2018

 


 

>>>

>>igloomedia organizează expoziția F A R | 12 Fotografi de Arhitectură din România, ce se desfășoară în perioada 1-11 noiembrie la ARCUB Gabroveni (Lipscani 84-90) și surprinde creația a 12 fotografi de la noi și viziunea lor asupra arhitecturii. Expoziția propune o incursiune generoasă în dimensiunea fotografiei arhitecturale, un domeniu emergent în spațiul românesc. Motivul acestui demers de deschidere către public a fotografiei de arhitectură e întru totul justificat: trăim astăzi, mai mult decât oricând, într-o lume a imaginii și a hedonismului vizual. Clădirile și spațiile proiectate de arhitecți trăiesc la rândul lor prin imagini, iar felul în care ne raportăm la spațiul construit spune ceva și despre propria noastră identitate. Lucrările expuse redau complexitatea și sensul imaginii arhitecturale și ne ajută să-i înțelegem legitățile de alcătuire. Nu întâmplător, majoritatea fotografilor selectați sunt și arhitecți: Alexandru Crișan, Cosmin Dragomir, Vlad Eftenie, Laurian Ghinițoiu, Dacian Groza, Radu Malașincu, Andrei Mărgulescu, Ovidiu Micșa, Vlad Pătru, Ștefan Tuchilă, Arthur Țințu și Șerban Bonciocat.

Expoziția va prilejui și apariția albumului 12 Fotografi de Arhitectură din România în colecția igloobooks, care va cuprinde un decupaj relevant din creația fotografilor amintiți, precum și interviuri care întregesc profilul inconfundabil al fiecărui fotograf în parte. Albumul conține, de asemenea, texte teoretice semnate de Augustin Ioan, Iosif Király și Dorin Ștefan, iar prefața îi aparține lui Françoise Pamfil.<<

PRESS RELEASE:

>>igloomedia organizes the exhibition F A R | 12 Architecture Photographers from Romania, which take place between November 1-11 at ARCUB Gabroveni (Lipscani 84-90) and captures the creation of 12 photographers from Romania and their vision of architecture. The exhibition proposes a generous incursion into the dimension of architectural photography, an emerging field in Romanian space. The reason for this initiative of opening the photo of architecture is entirely justified: we live today, more than ever, in a world of visual image and hedonism. Buildings and spaces designed by architects also live in images, and the way we relate to built space says something about our own identity. The exposed works render the complexity and meaning of the architectural image and help us understand its compositional laws. It is not by chance that most of the selected photographers are also architects: Alexandru Crişan, Cosmin Dragomir, Vlad Eftenie, Laurian Ghiniţoiu, Dacian Groza, Radu Malaşincu, Andrei Mărgulescu, Ovidiu Micşa, Vlad Pătru, Stefan Tuchilă, Arthur Ţinţu and Şerban Bonciocat. The exhibition will also feature the 12 Romanian Architecture Photographers album in the igloobooks collection, which will include a relevant cutout from the mentioned photographers’ creation, as well as interviews that complete the unmistakable profile of each photographer. The album also contains theoretical texts signed by Augustin Ioan, Iosif Király and Dorin Ştefan, and the preface belongs to Françoise Pamfil.<<


One thought on “National Exhibition | F A R | by IglooMedia, ARCUB Gabroveni – Cultural Center Gallery, Bucharest 2018, RO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *